انواع چاپ

انواع چاپ

چاپ انواع مختلفی دارد که متناسب با آنچه که قرار است چاپ شود و آنچه که بر آن قرار است چاپ شود انتخاب می‌گردد. مهم‌ترین این روش‌های عبارت‌اند از:

چاپ افست: عمدتاً برای انتشارات، تبلیغات

چاپ فلکسو: عمدتاً برای بسته بندی

چاپ هلیوگراور: عمدتاً برای بسته بندی

چاپ سیلک اسکرین: عمدتاً برای تبلیغات چاپهای تفکیکی

چاپ لتر پرس: یکی از روش‌های چاپ برجسته از قدیمی‌ترین روش‌های چاپی است

چاپ دیجیتال: برای همه مصارف، تبلیغاتی و اداری در تیراژ پایین

انواع چاپ تماسی

چاپ برجسته (لترپرس) چاپ برجسته ازقدیمی ترین روشهای چاپی است که در اواسط قرن 15 توسط گوتنبرگ اختراع شد چون نخستین بار از این روش برای تکثیر متن و کتاب استفاده شده ، در زبان آلمانی به آن «روش چاپ کتاب» نیز گفته می شود درچاپ برجسته ، همان گونه که از نامش برمی آید سطح چاپ شونده یعنی نقشی که باید تکثیر شود،برجسته است.در نتیجه این قسمت برجسته در تماس با غلتک آغشته به مرکب چاپ،رنگ مرکب را به خود می گیرد وسپس به کاغذ منتقل می کند.واضح است که سطح برجسته باید برای چاپ نقش مورد نظر معکوس باشد که پس از آغشته شدن به مرکب در وضعیت صحیح روی کاغذ منتقل شود.درچاپ برجسته،از حروف برجسته سربی که کنار یکدیگر چیده می شوند برای تهیه فرم چاپی استفاده می شود. به خاطر استفاده ازحروف وفشار دادن به روی سطح مورد نظر برای چاپ به این روش چاپی لترپرس نیز گفته می شود .

چاپ فلکسو:باپیشرفت تکنولوژی بویژه درپخش مواد،امروزه چاپ برجسته بافرم های لاستیکی نیز امکان پذیر شده است.به این نوع چاپ،چاپ فلکسو گفته می شود که برای چاپ به روی انواع مواد بویژه در چاپ بسته بندی بسیار مناسب است.از چاپ فلکسو برای چاپ بعضی از روزنامه ها نیز استفاده می شود.این چاپ به دلیل استفاد ه از کلیشه های فتو پلیمر یا لاستیکی که قابل انعطاف هستند به نام فلکسو نامیده میشود . سرعت بالا و چاپ به شکل رول بر روی مواد متنوع همچون نایلون، متالایز در تیراژهای بالا همراه با هزینه های کم از ویژگیهای این نوع چاپ محسوب می شود . چاپ فلکسو در واقع نوعی چاپ برجسته است که در آن کلیشه لاستیکی مستقیما با جنس یا لفاف مورد نظر در تماس می باشد .

چاپ لترست:لترست چاپ برجسته ای است که در آن تصویر و متن از روی فرم برجسته به صورت غیر مستقیم روی سطح چاپی انتقال پیدا می کند و چاپ توسط پلیت واسطه انجام می گیرد.برای اینکه این روش چاپی با چاپ افست معمولی اشتباه نشود به آن لترست می گویند.

چاپ افست:چاپ افست در نتیجه توسعه چاپ برجسته غیر مستقیم(لترست)انجام گرفت.در این نوع چاپ سطح چاپ شونده نه برجسته و نه فرورفته است،بلکه با استفاده از خاصیت مواد سطح چاپی، نقش مرکب را به خود جذب می کند و آن را نگاه می دارد و قسمت های دیگر رنگ را نمی گیرد. چاپ افست یکی از پر رونق ترین و فراوانترین چاپ هاست. شاید یکی از د لایل آن چاپ روی کاغذ با کیفیت بسیارعالی و د ر تیراژهای نسبتا پایین است. البته د ر چاپ اسکرین تیراژهای پایین تر از چاپ افست، معمول و متداولتر است و حتی از نظر صرفه اقتصاد ی مناسبتر، اما اگر جنبه کیفیت چاپ را نیز د ر نظر د اشته باشیم. چاپ افست مناسبترین است. گاهی چاپ افست را به د لیل عد م برجستگی یا فرورفتگی د ر رابط (زینک) چاپ مسطح نیز نامید ه می شود .

چاپ گود(روتوگراوور):چاپ گود روشی است که در آن،نقاط حامل اطلاعات را به روش های مختلف،گود می کنند تا مرکب در این فرورفتگی ها قرار گیرد و انتقال مرکب از روی فرم به روی سطح مورد نظر امکان پذیر شود.در چاپ گود،نخست تمامی فرم به مرکب آغشته می شود،آنگاه مرکب اضافی بوسیله تیغه ای به نام«داکتر بلید»از روی سطح فرم برداشته می شود.در نتیجه مرکب فقط در سفره هایی که روی سطح فرم ایجاد می شود،باقی می ماند و در نهایت در اثر فشار و تماس سطح چاپی با فرم مرکب داخل حفره ها بر روی سطح مورد نظر انتقال پیدا می کند و عمل چاپ روی کاغذ انجام می شود.

چاپ سیلک:چاپ سیلک یا اسکرین یکی از متنوع ترین روش های چاپی است.از این روش از چاپ روی قطعات و اشیای کوچک و با شمارگان کم گرفته تا چاپ روی سطح بسیار بزرگ صنعتی مثلا 3 در 6 متر و با شمارگان بالا استفاده می شود.روی انواع پارچه،کاغذ،سرامیک، لیوان،اسباب بازی و…را می توان با این روش چاپ کرد.چاپ سیلک، یک روش چاپی است که در آن مرکب از منافذ روی فرم،روی سطح چاپی نفوذ کند.به عبارت دیگر،سطح چاپی فرم دارای منافذی است که اجازه می دهد مرکب از داخل آن ها عبور کند. چاپ سیلک اسکرین از پرکاربرد ترین چاپ ها محسوب می شود . د رواقع کمتر جنسی را می توان یافت که امکان انجام این شیوه چاپ روی آن به شکل د ستی و ماشینی فراهم نباشد . تنوع د ر نوع مرکب قابل استفاد ه د ر این چاپ، امکان چاپ روی مواد مختلف را فراهم ساخته است. شیوه ساد ه این تکنیک باعث می شود که روی سطوح صاف، گرد ، بی نظم و … امکان چاپ فراهم شود . د ر واقع می توان گفت که تمامی اشیایی که د ر اطراف خود می بینید چه از نظر نوع جنس و چه از نظر شکل ظاهر، تحت پوشش چاپ سیلک قرار می گیرند . اما د ر بعضی موارد ممکن است این چاپ انتخاب مناسبی نباشد .

چاپ هلیوگراور : د لیل آن هم این است که با سیلند ر تهیه شد ه، می توان د ر تیراژ میلیونی چاپ کرد د ر حالی که د ر روش افست برای تیراژهای بالا بایستی زینک های مجد د تهیه کرد .

 

Comments are closed